Monday, February 17, 2014

sepuluh wasiat as syahid imam hassan al banna

Pada tanggal 12 Februari yang lalu, sudah 65 tahun kesyahidan imam hassan al banna. Beliau merupakan seorang pejuang islam yang ikhlas berjuang.

Usaha usaha yang dilakukan beliau memberi impak yang besar kepada gerakan islam dan mewujudkan sistem pentarbiahan usrah yang digunakan sehingga kini.

Imam Hassan Al Banna banyak menulis dan memberi pendapat. Antara hasil usaha beliau ialah 10 wasiat. Wasiat ini sangat berguna kepada pendakwah dalam menghadapi cabaran dan mengukuhkan keyakinan terhadap agama Islam.

  1. Bangunlah segera untuk melakukan sholat apabila mendengara adzan walau bagaimanapun keadaannya.
  2. Baca, Telaah dan dengarkan Al-Quran atau dzikirlah kepada Allah dan janganlah engkau menghambur-hamburkan waktumu dalam masalah yang tidak ada manfaatnya.
  3. Bersungguh-sungguhlah untuk berbicara dalam bahasa Arab dengan fasih.
  4. Jangan memperbanyak perdebatan dalam berbagai bidang pembicaraan sebab hal ini semata-mata tidak akan mendatangkan kebaikan.
  5. Jangan banyak tertawa sebab hati yang selalu berkomunikasi dengan Allah (dzikir) adalah tenang dan tentram.
  6. Jangan bergurau karena umat yang berjihad tidak berbuat kecuali dengan bersungguh-sungguh terus-menerus.
  7. Jangan mengeraskan suara di atas suara yang diperlukan pendengar, karena hal ini akan mengganggu dan menyakiti.
  8. Jauhilah dari membicarakan kejelekan orang lain atau melukainya dalam bentuk apapun dan jangan berbicara kecuali yang baik.
  9. Berta’aruflah dengan saudaramu yang kalian temui walaupun dia tidak meminta, sebab prinsip dakwah kita adalah cinta dan ta’awun (kerja sama).
  10. Pekerjaan rumah kita sebenarnya lebih bertumpuk dari pada waktu yang tersedia, maka manfaatkanlah waktu dan apabila kalian mempunyai sesuatu keperluan maka sederhanakanlah dan percepatlah untuk diselesaikan.
Sesungguhnya tugas kita lebih banyak daripada masa yang kita ada. Maka gunakanlah masa dengan sebaik baiknya dalam menjadi hamba Allah dan meneruskan risalah dakwah yang dibawa oleh Rasulullah tercinta.

semoga kita menghayati ayat Alquran ini,

Dan janganlah kamu mengatakan (bahawa) sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela Agama Allah itu: orang-orang mati; 

bahkan mereka itu orang-orang yang hidup (dengan keadaan hidup yang istimewa)
tetapi kamu tidak dapat menyedarinya.
(Al-Baqarah 2:154)

pautan:
http://www.surah.my/2
http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/10-wasiat-imam-hasan-al-banna.htm#.UwGbX2KSyH4
http://bm.harakahdaily.net/index.php/berita-utama/25626-mengingati-syahidnya-hassan-al-banna

No comments: